Intervju i tidningen Driva eget. Se den här.

 

Sarah Appeltofft